Grudzicka Orkiestra Dęta

Tradycje wspólnego muzykowania są wpisane w krajobraz śląski od pokoleń, stanowiąc nierozerwalny element kultury muzycznej regionu. Tradycja, tak pieczołowicie kultywowana, potrafiła do dnia dzisiejszego przetrwać liczne zawieruchy wojenne oraz nie zawsze łaskawe dla kultury i sztuki transformacje ustrojowe. Na Śląsku rozwinęły się szczególnie dwa rodzaje zespołów muzycznych: chóry lub zespoły śpiewacze oraz orkiestry dęte.

Zespół powstał dzięki staraniom mieszkańców Dzielnicy Grudzice. Formowanie obecnego składu GOD zaczęło się we wrześniu 2014 roku, kiedy po uporządkowaniu i przygotowaniu parku instrumentalnego oraz sali grupa chętnych muzyków z których powstał pierwszy zalążek przyszłej orkiestry zebrał się aby utrwalić podstawowe zasady teorii muzyki oraz zapisu muzycznego. Została też opracowana strategia rozwoju zespołu pod nazwą Grudzicka Orkiestra Dęta, zaprojektowane logo oraz strona www, promocja w mediach społecznościowych przez dyrygenta orkiestry.

Od października rozpoczęły się pierwsze próby od prostego repertuaru w ramach którego muzycy mogliby się zaprezentować. Wybór padł na kolędy. I tak rozpoczęło się żmudne ćwiczenie głosów, zgrywanie całości składu, praca indywidualna z muzykami. 6.01.2015 roku muzycy zaprezentowali 4 kolędy w Kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Grudzicach. Ten dzień przyjęliśmy uważać za debiut zespołu i jego urodziny.

31.05.2015 roku Grudzicka Orkiestra Dęta podczas VI edycji Opolskiego Ekspresu Dętego wraz z orkiestrami partnerskimi zagrała swój pierwszy wyjazdowy koncert i od tego momentu rozpoczęła stałe występy na terenie Miasta Opola, w regionie i poza nim w ramach grupy koncertowej el12 Opole Politechnic Band realizując autorskie cykle koncertowe i duże imprezy dyrygenta zespołu m.in. jak Opolski Ekspres Dęty czy Z orkiestrą po Odrze, Muzyczne impresje, Z orkiestrą po zamkach i pałacach.

Zadaniem zespołu jest rozwijanie kultury muzycznej dzielnicy Grudzice i jej promocja. Działalność zespołu jest niekomercyjna. Orkiestra jest otwarta dla wszystkich, którym bliska jest muzyka. Zapraszamy serdecznie! Nabór trwa non-stop :-)